All men shall be brothers of Ludwig

Jan 2012

In het informatieve boekje bij de cd Psych-Funk 101 valt te lezen: ‘Only musicians freed from the tether of expectations by total anonymity could possibly produce psychedelic-funk as freaky as All Men Shall Be Brothers Of Ludwig.’ Dit slaat op een nummer van Staff Carpenborg and the Electric Corona, dat oorspronkelijk verscheen op de Duitse elpee Fantastic Party (Die Tanzplatte für Heisse Stunden).

Deze zin interesseert me: ‘bevrijd van de ketens der verwachtingen door totale anonimiteit’. Veel van de wonderlijkste muzikale producten zijn ontstaan in de marge, niet in de grote studio’s. Ik vraag me dikwijls af of dat in de schilderkunst en literatuur niet net zo is. Maar ik weet niet hoe ik dat na zou moeten gaan: in musea hangen over ’t algemeen min of meer gerenommeerde meesters, wellicht vinden de mafste manuscripten in deze tijd van commercialisering vooralsnog geen uitgever en circuleren ze slechts in zeer beperkte kring.

Je moet je altijd bedenken dat er in elke gegeven periode veel meer gemaakt wordt dan je te zien, te horen krijgt. Je smaak wordt voor een belangrijk deel gedicteerd door de programmamakers en de wetten van de markt, want die bepalen grotendeels het aanbod. In de muziek zijn er, geloof ik, iets meer mazen in het net, mogelijk omdat de kosten van opname en reproductie relatief laag zijn, terwijl de omloopsnelheid hoog is. Zo kan het gebeuren dat een nummer als All Men Shall Be Brothers Of Ludwig bij mij door de rommelige werkkamer klinkt.

Hoe je zonder inname van lsd op deze klanken zou moeten dansen, en met wie, is na eerste beluistering niet onmiddellijk duidelijk. Als dit funk is, zijn we wel in een schemergebied afgedaald. Je denkt: Welke producer heeft ooit zijn fiat gegeven voor deze vage eruptie van krankzinnigheid? Wie was hier nou echt enthousiast over bij Maritim, het betreffende label? Zulke vragen en bijbehorende fantasieën maken deel uit van de schoonheidservaring.

Over de muzikale genieën achter All Men Shall Be Brothers Of Ludwig verschaft het boekje geen opheldering. Wie Staff Carpenburg and the Electric Corona waren is een mysterie. De schrijver vermeldt droog: ‘Personnel unknown.
Recording information unknown.
Released on Maritim LP 47 102 NT.
Unknown release date – assumed early 1970s.’

Nog eigenaardiger dan het feit dat All Men Shall Be Brothers Of Ludwig in een grijs verleden op vinyl is uitgebracht, zou je zeggen, is dat het nummer dat van meet af aan gedoemd leek te worden vergeten veertig jaar later is heruitgegeven, tezamen met nog dertien soortgelijke nummers uit alle windstreken, van Iran tot Zuid-Korea, in een soort bloemlezing dus. Deze cd werd zelfs speciaal aangeprezen in de muziekwinkel. Staff Carpenburg and the Electric Corona hebben zich met andere woorden tegen de verwachting in weten voort te planten naar een volgende generatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *