The Itch

Wanneer je op een zomerdag in een druk park zit hoor je in het melêe van geluiden – gejoel, gelach, gepreek, geapplaudiseer, geren, geblaf, gezang en gemusiceer – dat naar je toe waait altijd wel ergens een met eenvoudige instrumenten uitgerust trio dat met aanstekelijk enthousiasme Rock around the clock ten gehore brengt. Iedereen kent het nummer van Bill Haley and The Comets uit jaren vijftig:
‘We’re gonna rock around the clock tonight
We’re gonna rock rock rock around the clock
When the clock strikes one, tètètè,’ enz. Lees “The Itch” verder